Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo phát thẻ bảo hiểm năm 2017 cho sinh viên các khóa

06/01/2017 - 2:48 PM

Kể từ ngày 09/01/2017 Trạm Y Tế sẽ phát hành thẻ Bảo hiểm y tế và thẻ bảo hiểm tai nạn có giá trị từ ngày 01/01/2017  - 31/12/2017 cho sinh viên các Khóa. Địa điểm và thời gian nhận thẻ Bảo hiểm:

- Cơ sở 1: Trạm Y tế nhà B7; Buổi sáng: 8h00 - 11h00, buổi chiều: 13h00 - 16h30

- Cơ sở 2: Phòng 209 H1; Buổi sáng: 8h00 - 11h00, buổi chiều: 13h00 - 15h30

Lưu ý: 

- Sinh viên ở KTX thì nhận thẻ bảo hiểm ở KTX

- Lớp trưởng mang danh sách kèm biên lai đóng tiền bảo hiểm để nhận thẻ

- Sinh viên đóng bảo hiểm cá nhân tự đến Trạm y tế nhận thẻ