Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo Tham dự lớp tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

24/04/2019 - 4:15 PM

Thông báo đến các bạn sinh viên, học viên cao học đến tham dự lớp tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2019.
 
Về ngày tổ chức lớp như sau:
        + Lớp Lãnh đạo: Từ 8h00 đến 16h30, Thứ Hai, ngày 06/05/2019.
        + Lớp cán bộ kỹ thuật 1: Cả ngày 8/5/2019 và sáng ngày 9/5/2019
        + Lớp cán bộ kỹ thuật 2: Cả ngày 13/5/2019 và sáng ngày 14/5/2019
        + Lớp cán bộ kỹ thuật 3: Cả ngày 20/5/2019 và sáng ngày 21/5/2019  
Địa điểm: trung tâm thông tin triển lãm, 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Quận 3
 
Các bạn đăng ký chỉ cần gửi thông tin họ và tên, số điện thoại, email, lớp đăng ký qua email: socongthuong.sang@gmail.com.
 
Lớp hoc hoàn toàn miễn phí và được cấp chứng nhận để phục vụ cho công tác sau này của các bạn.
Số lượng: mỗi lớp không quá 10 bạn, tuy nhiên các bạn cứ đăng ký để được sắp xếp vào các lớp còn trống khác.
Thời gian đăng ký trước ngày 06/05/2019.
 
Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ: 
Nguyễn An Sang - Chuyên viên phòng Khuyến công- 0903.065.051- socongthuong.sang@gmail.com.