Thông báo Tuyển sinh Khóa học về HSE (Sức khỏe, An toàn và Môi trường) Khoa học và Thực tế (Course on Science and Reality HSE (Health, Safety and Environment)) - Khai giảng ngày 08/12/2019

05/12/2019 - 4:11 PM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH khóa học “HSE-01.2” - Khai giảng 08/12/2019 
KHÓA HỌC VỀ HSE (SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG) KHOA HỌC & THỰC TẾ
Course on Science and Reality HSE (Health, Safety and Environment)
Khóa học đặc biệt 2nd:      HSE-01.2- Lean HSE với doanh nghiệp và cộng đồng.
The 2nd Special Course:     HSE-01.2- Lean HSE with Businesses/Enterprises and Communities.
1- ĐỊA ĐIỂM: Phòng Chuyên đề B9, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp.HCM.
2- NỘI DUNG và THỜI LƯỢNG: 15 modules (5 Tín chỉ, 75 tiết), bình quân 5 tiết/1 module.
3- THỜI GIAN:  từ 08/12/2019 - 16/2/2020 - 5 TC, 75 tiết, Chủ nhật hàng tuần (8h00 - 16h30)
- Khai giảng:  8h00 ngày CN 08/12/2019 - Nghĩ Tết - Kết thúc (dự kiến): CN, ngày 16/2/12/2020