Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo Tuyển sinh Khóa học về HSE (Sức khỏe, An toàn và Môi trường) Khoa học và Thực tế (Course on Science and Reality HSE (Health, Safety and Environment)) - Khai giảng ngày 08/12/2019

05/12/2019 - 4:11 PM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH khóa học “HSE-01.2” - Khai giảng 08/12/2019 
KHÓA HỌC VỀ HSE (SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG) KHOA HỌC & THỰC TẾ
Course on Science and Reality HSE (Health, Safety and Environment)
Khóa học đặc biệt 2nd:      HSE-01.2- Lean HSE với doanh nghiệp và cộng đồng.
The 2nd Special Course:     HSE-01.2- Lean HSE with Businesses/Enterprises and Communities.
1- ĐỊA ĐIỂM: Phòng Chuyên đề B9, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp.HCM.
2- NỘI DUNG và THỜI LƯỢNG: 15 modules (5 Tín chỉ, 75 tiết), bình quân 5 tiết/1 module.
3- THỜI GIAN:  từ 08/12/2019 - 16/2/2020 - 5 TC, 75 tiết, Chủ nhật hàng tuần (8h00 - 16h30)
- Khai giảng:  8h00 ngày CN 08/12/2019 - Nghĩ Tết - Kết thúc (dự kiến): CN, ngày 16/2/12/2020