Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo về khóa học Chuyên viên tích hợp ISO 9001-14001-45001- LEAN.do viện MQI HCM tổ chức

15/11/2019 - 4:36 PM

Viện Chất lượng Quản lý (MQI) tổ chức các khóa học về ISO, QAQC, HSE.

Thông tin chi tiết:

1.  Chương trình HSE K3/2019_HCM (Download file)

2.  Chuyên viên ISO tích hợp K10.2019 (Download file)

3.  Lịch học chuyên viên QA/QC (Download file)

4.  Phiếu đăng ký (Download file)

Chương trình áp dụng cho tất cả các sinh viên ngành môi trường và các ngành liên quan.

Học viên điền vào Phiếu đăng ký và gửi về Viện theo địa chỉ:

VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ (MQI)

Phòng 3.01, Số 97 Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel: 0869 183 294 - 0909 512 149.