Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo về việc nộp hồ sơ TRỢ CẤP XÃ HỘI cho SV HKII/2023 - 2024

22/01/2024 - 7:55 AM

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI

  • Sinh viên không vi phạm bất cứ một hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên trong học kỳ kế trước, đối với sinh viên năm thứ nhất không xét điều kiện này.
  • Sinh viên phải đạt điểm rèn luyện của năm học gần nhất từ 80 trở lên, đối với sinh viên năm thứ nhất không xét điều kiện này.
  • Sinh viên hội đủ các điều kiện của mỗi đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội.

II. MỨC TRỢ CẤP

  • 140.000 đồng/ tháng đối với sinh viên là người dân tộc ít người vùng cao;
  • 100.000 đồng/ tháng đối với các đối tượng khác;
  • Trợ cấp xã hội được cấp 06 tháng trong mỗi học kỳ.

III. HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ:

Xem chi tiết tại link https://hcmut.edu.vn/news/item/14464

IV. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

SV nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng CTSV: 

  • Cơ sở Lý Thường Kiệt: Phòng 101 nhà A4
  • Cơ sở Dĩ An: Khu hành chính – Tầng 1 toà nhà BK.B1.

Thời hạn: đến 15h00 ngày 15/03/2024 (thứ Sáu).