Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chương trình Kỹ sư tập sự Sixei

20/03/2023 - 4:25 PM

- Đối tượng: sinh viên năm cuối (kỹ thuật môi trường) / kỹ sư mới ra trường.

- Thời gian: 08 tuần ( 3 buổi / tuần). - Đào tạo kỹ năng hội nhập công việc.

- Đào tạo chuyên môn, kiến thức ngành liên quan: điện - xây dựng - cơ khí.

- Đánh giá kết quả cuối chương trình để khen thưởng cho cá nhân có thành tích tốt

- Chính sách hỗ trợ: phụ cấp như nhân viên chính thức, lương hưởng như nhân viên thử việc.

Chi tiết liên hệ: Ms Hiền 0921 555 168