Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Trung tâm Công nghệ Môi trường - ECO tuyển dụng

31/07/2017 - 9:12 AM

Trung tâm Công nghệ Môi trường - ECO cần tuyển dụng 01 kỹ sư có kinh nghiệm (ít nhất 2 năm) và 02 kỹ sư mới tốt nghiệp (lĩnh vực Kỹ thuật Môi trường).

Xin vui lòng liên hệ TS. Trần Ứng Long (Điện thoại 0903 807427).