Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Biến đổi khí hậu (thuộc Viện Kỹ thuật Biển) tuyển dụng

19/09/2016 - 1:59 PM

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Biến đổi khí hậu thuộc Viện Kỹ thuật Biển đang có nhu cầu cần tuyển 02 ứng viên (Nam) đã và có thể đang học Cao học
Tiêu chuẩn:
1. Đã hoặc đang học cao học
2. Ưu tiên đã đi làm và có kinh nghiệm
3. Học lực từ khá trở lên.
4. Tiếng anh tốt (nghe, nói, đọc, viết)
5. Ngành học: Môi trường sinh thái hoặc kỹ thuật môi trường.
Ứng viên có thể liên hiệc trực tiếp bằng điện thoại hoặc email: 
Ông Lương Văn Khanh 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Biến đổi khí hậu - Viện Kỹ thuật Biển
ĐT: 0983 244 503; 083. 9235 115
Email: luongkhanh251@gmail.com
Website: icoe.org.vn