Tuyển dụng Chương trinh Quản trị viên tập sự

23/08/2019 - 1:59 PM

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật tuyển dụng Chương trình Quản trị viên tập sự. 

Thời hạn cuối nộp hồ sơ: 31/8/2019