Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Tuyển dụng nhân sự tại Công ty DNP Water

25/05/2020 - 3:18 PM

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

 

Vị trí:          Phụ trách mảng quản lý chất lượng nước khu vực phía nam

Số lượng:    01 người

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (ưu tiên người có bằng sau đại học) chuyên ngành Hóa phân tích, hóa môi trường, vi sinh thuộc các trường đại học: Khoa học tự nhiên (Hà Nội, Hồ Chí Minh), Đại học Bách khoa (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng),…
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy xử lý nước cấp sinh hoạt sử dụng nguồn nước mặt, kinh nghiệm xử lý đối với các nguồn nước có chất lượng đầu vào biến động.
 • Có hiểu biết về Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, vận hành PTN phân tích chất lượng nước theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
 • Có hiểu biết về các quy định của pháp luật (Thông tư, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,…) liên quan đến chất lượng nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt.
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Có khả năng nghiên cứu, tư duy tổ chức thực hiện nghiên cứu thử nghiệm nhằm tối ưu hóa quy trình công nghệ sản xuất, tiết giảm hóa chất, năng lượng.

Mô tả công việc:

 • Theo dõi, cập nhật, tổng hợp số liệu chất lượng nước hàng ngày của tất cả các nhà máy thuộc các đơn vị thành viên. Nắm bắt kịp thời vấn đề chất lượng nước của tất cả các đơn vị thành viên để có thể có những hỗ trợ phù hợp.
 • Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng từ nước thô đầu vào, các công đoạn xử lý tại nhà máy, nước cấp ra mạng. Phổ biến và hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm chỉnh quy trình kiểm soát chất lượng.
 • Hỗ trợ các đơn vị trong việc xây dựng và vận hành PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: Đầu tư trang thiết bị, hóa chất, xây dựng phương pháp phân tích, đăng ký công nhận ISO và vận hành PTN theo tiêu chuẩn ISO.
 • Hỗ trợ các đơn vị xử lý chất lượng nước khi có các chỉ tiêu không đạt quy chuẩn, nghiên cứu tối ưu hóa quy trình xử lý cho các nhà máy nước nhằm tiết giảm tiêu hao hóa chất, đảm bảo chất lượng nước đầu ra luôn đạt chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt QCVN 01:2009/BYT, QCVN 01-1:2018/BYT.
 • Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và ban hành hồ sơ cấp nước an toàn và thống nhất thực hiện tại các đơn vị thành viên.
 • Hướng dẫn các đơn vị tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về vấn đề cấp nước sinh hoạt.
 • Làm việc với các đơn vị liên quan về các chương trình bảo vệ nguồn nước, an ninh nguồn nước…

Địa điểm làm việc:

- Thời gian đầu (6 tháng - 1 năm): Làm việc tại Công ty Cấp nước Bình Thuận:

+ Hỗ trợ PTN xây dựng và đăng ký đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017;

+ Tìm hiểu quy trình công nghệ xử lý nước sinh hoạt tại các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (thuộc Công ty DNP Water);

+ Hỗ trợ các nhà máy cải tiến quy trình xử lý đạt hiệu quả cao nhất.

- Thời gian tiếp theo: Làm việc chủ yếu tại Nhà máy nước Nhị Thành (Thủ Thừa, Long An):

+ Quản lý PTN tại Nhà máy nước Nhị Thành (xây dựng đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2017).

+ Tham gia công tác nghiên cứu cải tiến quy trình vận hành tại nhà máy nước Nhị Thành nhằm tối ưu hóa quy trình xử lý.

+ Có thể theo định kỳ hoặc đột xuất công tác tại các đơn vị thành viên của DNP water thuộc các tỉnh khu vực phía Nam: Long An,  Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận,… để hỗ trợ các đơn vị trong công tác quản lý chất lượng nước, cải tiến quy trình công nghệ xử lý đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt quy chuẩn và tiết giảm tiêu hao hóa chất xử lý.

Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập hấp dẫn, tùy theo năng lực có thể thỏa thuận (> 20 triệu)

- Chế độ bảo hiểm toàn diện, nghỉ mát, thưởng theo quy định chung của công ty dành cho cán bộ cấp quản lý.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Mr. Nguyễn Mạnh Cường, ĐT: 0914140179, Email: cuong.nguyen@dnpcorp.vn