Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần NAFOODS Miền Nam (Các vị trí thuộc khối kỹ thuật)

04/07/2017 - 2:21 PM

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về theo địa chỉ Công ty:

NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY

47, Nguyen Canh Hoan Str., Vinh City, NgheAn, Vietnam

Tel: +84 0383 532 632; Fax: +84 0383 853 902

Website: www.nafoods.com.vn