Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tuyển thực tập sinh

11/03/2019 - 4:19 PM

(1) Nơi thực tập: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nông Lâm
 
(2) Số lượng: 15 (cả Kỹ thuật Môi trường và Quản lý Môi trường đều được). Không phân biệt Nam hay Nữ
 
(3) Đối tượng: sinh viên năm 3 và năm 4
 
(4) Yêu cầu: 
- Sinh viên chịu khó, ham học hỏi, sẵn sàng trao đổii, thảo luận.
- Trong học kỳ, sinh viên có thể sắp 1-2 buổi/tuần làm việc tại Công ty.
 
(5) Liên lạc: Ông Phan Tuấn Triều, Chủ tịch HĐTV
- Mobile: 0915 758 062