Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin nhập học năm 2021

26/07/2021 - 6:04 PM

- Thí sinh đã trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM cần thực hiện việc xác nhận nhập học theo quy chế tuyển sinh được ghi tại Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT, ngày 01/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo thông báo của trường. Các thí sinh không thực hiện xác nhận nhập đúng thời hạn theo từng phương thức tuyển sinh là từ chối nhập học.

- Đối với các thí sinh đăng ký nhiều phương thức xét tuyển, trong trường hợp trúng tuyển nhiều hơn một phương thức, mỗi phương thức xét tuyển sẽ có mã nhập học, mật khẩu khởi tạo tài khoản xác nhập nhập học riêng.

- Thí sinh sử dụng kết quả trúng tuyển của phương thức nào thì sử dụng mã nhập học, mật khẩu đã được công bố của phương thức đó để nhập học. Thí sinh cần lưu ý, tránh nhầm lẫn

- Thí sinh chỉ được nhập học bằng MỘT trong các phương thức xét tuyển đã trúng tuyển.

- Trường Đại học Bách khoa (trường ĐHBK) thực hiện toàn bộ quy trình xác nhận nhập học và nộp hồ sơ sinh viên qua hình thức kết hợp trực tuyến và bưu điện.

- Kết quả tuyển sinh chỉ tra cứu trực tuyến, không gửi qua bưu điện.

Thí sinh đã trúng tuyển vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây http://tuyensinh.hcmut.edu.vn/admission/index.php?route=catalog/chitietts&path=64_145&tid=1867