Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chương trình học miễn phí & Seed Grants do bộ ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ

12/12/2023 - 11:45 AM

US-ASEAN Science Technology Innovation Cooperation (STIC) bao gồm các trường University of PennsylvaniaArizona State UniversityUniversity of Colorado SystemUniversity of CaliforniaDuke University và các Công ty IBMMetaGoogleAmazon Web ServiceSalesforceMicrosoft...cấp quỹ hỗ trợ  lên đến $100,000 mỗi năm. Buổi chia sẻ thông tin về dự án cho trường Đại học Bách Khoa vào tuần sau với thông tin như sau (Thư mời):

  • Thời gian9:00 sáng - 10:30 sáng, ngày thứ năm, 14/12/2023
  • ​Thông tin chi tiết về Dự án xem Tại đây.