Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo về Lễ tốt nghiệp tháng 4/2024

22/04/2024 - 4:47 PM

Khoa Môi trường và Tài Nguyên trân trọng thông báo đến sinh viên Khóa 2015, 2017, 2018 và 2019 có tên trong danh sách tốt nghiệp tháng 4/2024 các nội dung liên quan đến Lễ phát bằng cho Tân kỹ sư, Tân cử nhân:
 
1. Sinh viên đến nhận áo lễ, phiếu vào hội trường, thư mời phụ huynh: từ 8g00 đến 16g00, Thứ Năm ngày 25/4/2024 tại Văn Phòng Khoa nhà B9 - CS1
   - Sinh viên điền vào phiếu đăng ký và đóng 600.000 đồng (cọc 500.000 đồng và 100.000 đồng chi phí sử dụng lễ phục). Sinh viên vui lòng chuẩn bị đúng số tiền 600.000 đồng để đóng.
  - Thực hiện khảo sát: Theo yêu cầu của Khoa nhằm hoàn thiện Chương trình đào tạo, đề nghị các sinh viên thực hiện việc khảo sát ý kiến của Sinh viên năm cuối theo Link đính kèm trước ngày 24/4/2024:
    1. Đối với sinh viên ngành Kỹ thuật Môi Trường vui lòng đăng ký khảo sát theo link:
   
    2. Đối với sinh viên ngành Quản lý tài Nguyên và Môi Trường vui lòng đăng ký khảo sát theo link:
 
2. Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp:
- Thời gian: 9g30 Thứ Bảy ngày 27/4/2024
-  Địa điểm: tập trung trước B9 (Khoa Môi trường và Tài nguyên) để chuẩn bị vào Hội trường A5
   Sinh viên phải mặc đúng lễ phục, trang phục chỉnh chu, mang theo phiếu vào hội trường, phụ huynh vui lòng mang theo thư mời khi vào hội trường.
 
3. Thời gian trả áo lễ tốt nghiệp và nhận hồ sơ tốt nghiệp: Thứ Năm ngày 02/05/2024 (Từ 8g00 - 16g00).
Sinh viên phải trả đầy đủ lễ phục và nhận lại tiền cọc (500.000 đồng đã đóng), trường hợp làm hư hỏng hay mất lễ phục sinh viên phải bồi thường theo tình trạng thực tế:
      Phần nón: 85.000 đồng
      Phần Khăn:60.000 đồng
      Phần túi càn khôn: 80.000 đồng
      Phần áo: 285.000 đồng
 
Kính đề nghị Sinh viên thực hiện theo đúng thời gian thông báo. 
 
Danh sách tốt nghiệp:
    1. Quyết định tốt nghiệp đợt 1: Tại đây
    2. Quyết định tốt nghiệp đợt 1 - bổ sung 1: Tại đây
    3. Quyết định tốt nghiệp đợt 1 hệ VHVL: Tại đây