Bảng mô tả Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường 151TC (áp dụng cho các khóa trước khóa 2014)

Chương trình:

Kỹ thuật Môi trường

 

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên (K.MTTN)

Bộ môn quản lý chương trình:

Kỹ thuật Môi trường

Cấp quản lý:

Trường Đại học Bách Khoa (HCMUT) - Đại học Quốc Gia TP.HCM (VNU-HCM)

Cấp giảng dạy:

Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Bằng cấp:

Kỹ sư kỹ thuật

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Phương thức giảng dạy:

Thời gian toàn phần

Ngôn ngữ giảng dạy:

Tiếng Việt

Mã ngành:

52 52 03 20

Môn học liên quan:

Kỹ thuật

Cơ quan quản lý:

Đại học Quốc Gia TP.HCM

Yêu cầu tuyển sinh:

Thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

(1) Tốt nghiệp cấp 3 trong hệ thống giáo dục Việt Nam;

(2) Đạt điểm chuẩn theo yêu cầu kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia.

Khối ngành tuyển chọn:

Khối A:Toán-Lý-Hóa

Khối A1: Toán-Lý-Anh văn (từ năm 2012)

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Chỉ tiêu tối thiểu và tối đa cho ngành kỹ thuật môi trường là 40 và 120 sinh viên/năm.

Thời gian đào tạo:

4,5 năm (9 học kỳ) (từ năm 2008)

Mục tiêu

Mục tiêu chương trình đào tạo ngành kỹ thuật môi trường như sau:

 1. Sinh viên được đào tạo có khả năng phát triển nghề nghiệp bằng cách (i) học tập kiến thức chung bao gồm toán học, vật lý và khoa học tự nhiên (ii) kiến thức cơ bản và nghề nghiệp (iii) kỹ năng làm việc tại các vị trí khác nhau tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, tổ chức chính phủ và công ty tư vấn dịch vụ môi trường (kiến thức chung, cơ bản và chuyên môn/ kiến thức thực tế).
 2. Sinh viên được đào tạo cá khả năng phân tích, đánh giá, thiết kế nhà máy xử lý nước thải đô thị/công nghiệp, hệ thống kiểm soát ô nhiễm và quản lý môi trường. Sinh viên có thể tiếp cận được  những vấn đề như chức năng, cảnh quan, an toàn, hiệu quả, kinh tế và thân thiện với môi trường.
 3. Sinh viên được đào tạo có khả năng làm việc độc lập hoặc học tập nâng cao kiến thức về lĩnh vực môi trường hoặc các ngành liên quan.
 4. Sinh viên được đào tạo có khả năng hiểu tốt và tiếp cận các vấn đề về chính trị, luật pháp, xã hội và nghề nghiệp.
 5. Sinh viên được đào tạo có khả năng giao tiếp tốt,  làm việc nhóm, quản lý nhóm tạo tiền đề trở thành các  nhà lãnh đạo chuyên nghiệp cũng như các lĩnh vực liên quan.

Tiềm năng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật môi trường có thể làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường, kỹ sư xử lý nước cấp và nước thải, kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý thải bỏ chất thải rắn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật môi trường có thể làm việc tại các đơn vị tư vấn nhà nước hoặc tư nhân, kinh doanh các thiết bị xử lý nước, kiểm soát ô nhiễm không khí, đất, quản lý môi trường, hệ thống cấp thoát nước, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và sức khỏe, an toàn, môi trường.

Chuẩn đầu ra:

Sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật môi trường có thể:

 • Ứng dụng các kiến thức chung về toán, khoa học tự nhiên và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề môi trường,
 • Tổ chức và thực hiện các thí nghiệm hệ thống xử lý chất thải, nước, kiểm soát ô nhiễm không khí, cũng như phân tích và đánh giá kết quả,
 • Lựa chọn công nghệ và thiết kế hệ thống xử lý chất thải, thiết bị, hoặc quá trình để xử lý chất thải đạt quy chuẩn cho phép bao gồm chi phí, đặc tính thiết bị, môi trường, đạo đức, khả năng bền vững và những ràng buộc khác,
 • Khả năng làm việc theo nhóm trong nhiều lảnh vực chuyên môn khác nhau bằng cách điều hành, kế hoạch, vận hành, báo cáo, thảo luận, giải quyết vấn đề và đề xuất các ý tưởng.
 • Ghi nhận, phân tích, và giải quyết các vấn đề môi trường,
 • Nhận thức nghề nghiệp, đạo đức và trách nhiệm,
 • Giao tiếp có hiệu quả trong việc mô tả vấn đề, trình bày vấn đề, báo cáo và chuyển giao,
 • Ghi nhận và sử dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật môi trường trên các khía cạnh toàn cầu, kinh tế, xã hội và môi trường,
 • Ghi nhận những việc cần thiết và thúc đẩy cho nghiên cứu học tập lâu dài,
 • Sử dụng các kiến thức có được hiện tại và cập nhật kỹ thuật dựa vào kiến thức và kỹ năng có được từ ý thuyết và thực hành từ chương trình đại học,
 • Sử dụng kỹ thuật, kỹ năng, công cụ hiện đại (CAD, phân tích thí nghiệm, GIS, mô hình hóa môi trường) cần thiết trong thực tiễn kỹ thuật môi trường.

Chiến lược dạy và học

Chiến lược cho cả 2 chương trình học ngành kỹ thuật môi trường như sau:

 • Duy trì và tiếp tục cải tiến tiêu chuẩn đánh giá dạy và học,
 • Đảm bảo việc dạy, học và đánh giá cung cấp cho sinh viên phương pháp học hợp lý, kỹ năng mềm, có thể khuyến khích cá nhân phát triển, tiến tới đạt được các mục đích,
 • Khuyến khích nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và học tập trong tương lai,
 • Phát triển hình thức học tập qua mạng điện tử nâng cao khả năng giao tiếp giữa giảng viên/sinh viên và làm việc tự học độc lập,
 • Đảm bảo công bằng và đa dạng trong học tập, giảng dạy và đánh giá.

Phương pháp đánh giá:

Sinh viên có thể được đánh giá bằng các phương pháp sau:

 • Bài tập cá nhân
 • Bài tập nhóm
 • Cá nhân thuyết trình
 • Nhóm thuyết trình
 • Viết báo cáo
 • Seminars
 • Báo cáo thí nghiệm
 • Kiểm tra tại lớp
 • Kiểm tra giữa kỳ hoặc thi cuối kỳ

Tư vấn và hỗ trợ sinh viên:

Trong quá trình học tập tại Khoa Môi trường và Tài nguyên, sinh viên được tư vấn những thứ cần thiết từ năm thứ 1 thông qua giáo viên chủ nhiệm. Các sinh viên khóa trước, cựu sinh viên và giáo vụ sẽ hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được tư vấn từ phòng công tác sinh viên (http://www.ctct.hcmut.edu.vn) và trung tâm tư vấn và hỗ trợ việc làm (http://www.bktphcm.net).

Chương trình:

Cập nhật môn học được chuyển đến sinh viên thông qua sổ tay sinh viên theo từng học kỳ.

Điều kiện tốt nghiệp:

Để tốt nghiệp đại học, sinh viên phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

 • Bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp
 • Đạt điểm thi tiếng Anh 450 TOEIC hoặc chứng chỉ tương đương.
 • Đạt được chứng chỉ 15 ngày công tác xã hội.
 • Đạt được 151 tín chỉ.
 • Điểm trung bình chung tích lũy GPA đạt từ 05/10.

Xếp loại:

Sinh viên xếp loại theo thang điểm 10 dựa vào điểm trung bình chung tích lũy như sau:

Loại

Điểm trung bình chung tích lũy

Xuất sắc

Từ 9.0 đến 10

Giỏi

Từ 8.0 đến cận 9.0

Khá

Từ 7.0 đến cận 8.0

Trung bình khá

Từ 6.0 đến cận 7.0

Trung bình

Từ 5.0 đến cận 6.0