Thông tin liên hệ

  • Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM
  • Nhà B9, số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
  • 08.3863 9682 - 08.3864 7256 (ext. 5629)
  • 08.3863 9682
  • kmt@hcmut.edu.vn