Thông báo Hội thảo đào tạo quốc tế về “Mô phỏng khí tượng và chất lượng không khí”

Tiếp nối thành công của Hội thảo đào tạo quốc tế về “Mô phỏng lan truyền ô nhiễm không khí” đã được tổ chức vào tháng 3/2018, PGS.TS. Hồ Quốc Bằng (Phòng ÔNKK & BĐKH -Viện Môi trường và Tài nguyên) phối hợp với GS.TS. Klaus Maßmeyer (University of Applied Sciences Ostwestfalen-Lippe, Hoexter, Germany) và phòng QLKH-QHĐN (Viện Môi trường và Tài nguyên)  tổ chức Hội thảo đào tạo quốc tế về “Mô phỏng khí tượng và chất lượng không khí” (thông tin cụ thể tại file đính kèm).
  • Thời gian: 8h30- 17h00, Ngày: 24-25/04/2019
  • Địa điểm:  Phòng Hội thảo Viện Môi trường và Tài nguyên (Số 142 Tô Hiến Thành, P14, Q10. TP.HCM)
  • Thành phần tham gia: Nhân viên của Viện môi trường và Tài nguyên; Học viên viện MT&TN, Các cán bộ nghiên cứu tại Tp. HCM.
  • Số lượng tham gia: 25 người
  • Yêu cầu: Mang theo máy tính cá nhân khi tham gia khóa đào tạo và thông thạo tiếng Anh. 
  • Hạn chót đăng ký tham gia: 20/04/2019
  • Thông tin liên hệ và đăng ký: Lý Thị Bích Trâm (Phòng QLKH-QHĐN; Email: qlkh.ier@gmail.com; SĐT: 0779.169.377 hoặc 028. 2253 8586 - Exp: 143)
Phòng QLKH-QHĐN kính thông báo thông tin về Hội thảo đào tạo quốc tế này đến Quý Thầy/Cô và anh/chị.  Kính đề nghị Thầy/Cô và anh/chị phổ biến thông tin đến các đối tượng có quan tâm và đăng ký tham gia khóa đào đạo theo thông tin ở trên.
 
Trân trọng.