Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm 2020

27/09/2021 - 12:18 PM

Stt Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cán bộ hướng dẫn
1 Đánh giá sức tải môi trường không khí cho Tp. HCM theo cách tiếp cận mô hình hóa Đoàn Thị Thanh Hà
Lê Ngọc Kim Ngân
PGS.TSKH Bùi Tá Long
2 Sử dụng bùn thải làm vật liệu xúc tác trong phản ứng fenton dị thể. Huỳnh Ngọc Khánh
Phan Trung Hiếu
Lâm Vân
ThS. Lại Duy Phương
3 Đánh giá độc tính của phụ gia nhựa lên vi giáp xác nuôi trong môi trường nước tự nhiên. Trần Vinh Quang
Đoàn Thành Công
Lê Ngọc Hân
PGS.TS Đào Thanh Sơn
4 Xử lý nước thải chứa chất kháng sinh bằng phương pháp quang xúc tác. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Châu Hồng Nhựt
ThS. Trịnh Thị Bích Huyền
5 Nghiên cứu xử lý H2S trong biogas bằng phương pháp hấp phụ. Đỗ Văn Phước 
Phạm Hồng Phúc
Ngô Ngọc Hân
Nguyễn Đăng Khoa
KS. Lâm Phạm Thanh Hiền
6 Đánh giá việc thực hiện thông báo số 297/TB-ĐHBK-TCHC ngày 03/12/2019 của trường ĐHBK về việc không sử dụng chai, ly nhựa dùng 1 lần. Cao Nguyễn Khánh Quỳnh
Nguyễn Thị Ngọc Châu
Trần Thị Yến Nhi
ThS. Hồ Thị Ngọc Hà