Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v Đăng ký đề tài NCKH và Đổi mới sáng tạo cấp SV thuộc chương trình CQ, ĐTQT thực hiện trong năm 2022-Đợt 2

09/01/2023 - 2:11 PM

Hiện nay, P.KHCN&DA đã có đợt đăng ký bổ sung NCKH SV (phần kinh phí còn lại của đợt 1 + cấp mới cho đợt 2) như trong file đính kèm.

Hạn chót nộp hồ sơ cho Khoa: 13/01/2023

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.